شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
20° Partly Cloudy      بازرسی گمرک فرود آمد دوبي 17:54 17:55 EK979 Emirates
20° Fair           لغو شد کويت 18:15 18:15 W51187 Mahan
Partly Cloudy      به موقع ميلان 18:50 18:50 W5111 Mahan
15° Mostly Cloudy      لغو شد استانبول 19:00 19:00 W5117 Mahan
20° Partly Cloudy      به موقع دوبي 19:45 19:45 EK977 Emirates
Partly Cloudy      به موقع وين 19:50 19:50 IR716 Iranair
22° Sunny          به موقع نجف 20:15 20:15 IV7911 Caspian
Sunny          لغو شد ايروان 20:30 20:30 EP551 Iran
19° Fair           به موقع بغداد 20:45 20:45 IR3414 Iranair
-17°Mist           لغو شد ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
19° Fair           به موقع بغداد 21:05 21:05 IR3416 Iranair
Light Rain        به موقع فرانکفورت 22:00 22:00 IR720 Iranair
20° Partly Cloudy      به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
22° Sunny          به موقع نجف 23:00 23:00 QB2218 Qeshm
Cloudy          به موقع باکو 23:25 23:25 J2005 Azerbaijan
Fair           به موقع استکهلم 23:30 23:30 IR712 Iranair
22° Sunny          به موقع نجف 23:35 23:35 IR3408 Iranair
20° Partly Cloudy      به موقع دوبي 00:00 00:00 W5064 Mahan
15° Partly Cloudy      به موقع رم 00:35 00:35 AZ756 Alitalia
Light Rain        به موقع فرانکفورت 00:50 00:50 LH600 Lufthansa
Cloudy          به موقع کيف 01:05 01:05 PS751 Ukraine
15° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 01:05 01:05 TK874 TurkishAir
22° Sunny          به موقع نجف 01:10 01:10 IR3408 Iranair
N/AN/A به موقع آتن 01:10 01:10 A3948 Aegean
27° Clear          به موقع بانکوک 02:30 02:30 W5050 Mahan
20° Partly Cloudy      به موقع دوبي 02:35 02:35 EK975 Emirates
15° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 02:40 02:40 W5115 Mahan
15° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 03:00 03:00 QB2210 Qeshm
Cloudy          به موقع مسکو 03:05 03:05 SU512 Aeroflot
15° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 03:10 03:10 TK898 TurkishAir