شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
17° Fair           تاخير دارد دمشق 02:15 15:15 W5143 Mahan
31° Sunny          بازرسی گمرک فرود آمد نجف 22:52 22:15 QB2216 Qeshm
26° Fair           فرود آمد دوحه 22:09 22:20 QR486 Qatar
26° Fair           لغو شد دوبي 22:30 22:30 W5066 Mahan
Mostly Cloudy      بازرسی گذرنامه فرود آمد استانبول 23:13 23:20 TK898 TurkishAir
26° Fair           به زمين نشست فرود آمد دوبي 23:18 23:50 IR658 Iranair
26° Fair           به موقع دوبي 00:30 00:30 W5064 Mahan
12° Partly Cloudy      به موقع آنکارا 00:45 00:45 IR714 Iranair
16° Mostly Cloudy      تاخير دارد فرانکفورت 01:25 01:10 LH600 Lufthansa
23° Sunny          به موقع باکو 01:25 01:25 J2005 Azerbaijan
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 01:30 01:30 TK874 TurkishAir
23° Cloudy          تاخير دارد لندن 04:05 02:30 IR710 Iranair
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 02:30 02:30 W5115 Mahan
28° Partly Cloudy      لغو شد بانکوک 02:40 02:40 W5050 Mahan
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 03:00 03:00 KK6570 Atlas
11° Mostly Cloudy      به موقع وين 03:00 03:00 OS871 Austrian
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 03:05 03:05 HH6372 Taban
26° Fair           به موقع دوبي 03:30 03:30 EK975 Emirates
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 03:30 03:30 XC1907 Corendon
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 03:35 03:35 PC512 Pegasus
-1° Mostly Cloudy      به موقع مسکو 03:40 03:40 SU512 Aeroflot
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 03:50 03:50 TK872 TurkishAir
26° Fair           به موقع دوحه 04:25 04:25 QR484 Qeshm
27° Fair           به موقع ابوظبي 04:25 04:25 EY343 Emirates
12° Light Rain        به موقع شانگهاي 05:30 05:30 W5076 Mahan
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 05:50 05:50 TK878 TurkishAir
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 06:20 06:20 EP511 Iran
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 07:35 07:35 JI4804 Meraj
Mostly Cloudy      به موقع استانبول 08:20 08:20 QB2214 Qeshm
12° Partly Cloudy      تاخير دارد ايروان 12:15 10:00 EP551 Iran
26° Fair           به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
10° Partly Cloudy      به موقع کابل 10:30 10:30 RQ026 KAM
26° Fair           به موقع دوحه 10:55 10:55 QR488 Qatar
N/AN/A به موقع جده 12:35 12:35 W55083 Mahan