شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
لغو شد برلين 01:20 01:20 ST3328 Germania
بازرسی گذرنامه فرود آمد کيف 02:19 01:25 PS751 Ukraine
بازرسی گمرک فرود آمد بيروت 02:12 01:45 W51153 Mahan
بازرسی گذرنامه فرود آمد مسکو 02:29 02:20 SU512 Aeroflot
بازرسی گمرک فرود آمد بانکوک 01:59 02:40 W5050 Mahan
به زمين نشست فرود آمد وين 02:41 03:00 OS871 Austrian
به زمين نشست فرود آمد آتن 02:48 03:05 A3948 Aegean
به موقع استانبول 03:20 03:20 KK6570 Atlas
به موقع دوبي 03:30 03:30 EK975 Emirates
به موقع استانبول 03:35 03:35 PC512 Pegasus
به موقع ابوظبي 04:00 04:00 EY343 Etihad
به موقع استانبول 04:10 04:10 TK872 TurkishAir
زمان جديد به موقع کوالالامپور 03:30 04:15 W5082 Mahan
به موقع دوحه 04:25 04:25 QR490 Qatar
به موقع پکن 05:00 05:00 W5078 Mahan
تاخير دارد شانگهاي 05:30 05:15 W5076 Mahan
به موقع مونيخ 05:20 05:20 LH602 Lufthansa
لغو شد دهلي 05:30 05:30 W5070 Mahan
لغو شد آلماتي 05:40 05:40 W5073 Mahan
لغو شد ازمير 05:50 05:50 QB2264 Qeshm
به موقع استانبول 06:00 06:00 TK878 TurkishAir
لغو شد استانبول 06:00 06:00 EP511 Iran
لغو شد اسپارتا 06:40 06:40 QB2244 Qeshm
لغو شد ازمير 07:00 07:00 JI4818 Meraj
لغو شد استانبول 07:10 07:10 I35404 ATA
به موقع باکو 10:25 10:25 J28017 Azerbaijan
به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
به موقع دوحه 11:35 11:35 QR482 Qatar
به موقع بغداد 12:00 12:00 IF761 Fly
به موقع ايروان 12:45 12:45 W51151 Mahan
به موقع دوشنبه 13:00 13:00 7J105 Tajikair
لغو شد نجف 13:30 13:30 HH6358 Taban
به موقع نجف 14:00 14:00 IR3406 Iranair
به موقع استانبول 14:05 14:05 TK870 TurkishAir
به موقع سليمانيه 14:10 14:10 IV7925 Caspian
به موقع بغداد 14:30 14:30 6N123 Alnaser
به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan