شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
27° Partly Cloudy      فرود آمد استانبول 14:52 14:55 TK870 TurkishAir
41° Partly Cloudy      تاخير دارد دوبي 16:40 15:40 IV7929 Caspian
27° Partly Cloudy      تاخير دارد استانبول 17:25 15:40 IR718 Iranair
48° Sunny          تاخير دارد نجف 16:35 15:50 IR3420 Iranair
41° Partly Cloudy      بازرسی گمرک فرود آمد دوبي 15:48 15:50 QB2203 Qeshm
31° Partly Cloudy      به زمين نشست فرود آمد بيروت 16:11 16:00 W51153 Mahan
47° Fair           به زمين نشست فرود آمد بغداد 16:19 16:00 IA197 IraqiAirways
28° Partly Cloudy      فرود آمد آنکارا 15:22 16:30 HH6312 Taban
33° Sunny          تاخير دارد ازمير 18:00 16:45 QB2224 Qeshm
17° Light Rain Shower    تاخير دارد مسکو 18:45 17:30 HH6338 Taban
30° Haze           به موقع بمبئي 17:25 17:50 IR811 Iranair
33° Sunny          به موقع ازمير 18:15 18:15 QB2226 Qeshm
48° Sunny          به موقع نجف 18:45 18:45 IA113 IraqiAirways
41° Partly Cloudy      به موقع دوبي 19:00 19:00 W5062 Mahan
48° Sunny          به موقع نجف 19:15 19:15 W51175 Mahan
17° Light Rain Shower    به موقع دوسلدورف 19:30 19:30 W5101 Mahan
31° Partly Cloudy      به موقع مسقط 19:55 19:55 WY433 Oman
48° Sunny          به موقع نجف 20:15 20:15 IV7911 Caspian
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 20:35 20:35 QB2268 Qeshm
47° Fair           به موقع بغداد 21:25 21:25 IR3416 Iranair
41° Partly Cloudy      به موقع دوبي 21:25 21:25 EK977 Emirates
48° Sunny          به موقع نجف 21:30 21:30 IJ4802 Meraj
30° Mostly Cloudy      به موقع بانکوک 21:30 21:30 HH6340 Taban
26° Partly Cloudy      به موقع ميلان 21:40 21:40 IR750 Iranair
21° Partly Cloudy      به موقع پاريس 21:55 21:55 IR732 Iranair
19° Light Rain Shower    به موقع کلن 22:15 22:15 IR728 Iranair
48° Sunny          لغو شد نجف 22:20 22:20 I35482 ATA
34° Sunny          به موقع باکو 22:25 22:25 J2017 Azerbaijan
N/AN/A به موقع بحرين 22:40 22:40 GF334 Gulf
48° Sunny          به موقع نجف 23:00 23:00 ZV4152 Zagros
28° Partly Cloudy      به موقع آنکارا 23:30 23:30 W5119 Mahan