شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
22° Fair           فرود آمد استانبول 03:21 03:35 PC512 Pegasus
29° Mostly Cloudy      فرود آمد بانکوک 03:30 03:40 QB2213 Qeshm
22° Fair           بازرسی گمرک فرود آمد استانبول 03:52 03:50 TK872 TurkishAir
22° Fair           بازرسی گذرنامه فرود آمد استانبول 04:13 04:15 KK6570 Atlas
33° Fair           به زمين نشست فرود آمد دوحه 04:31 04:20 QR484 Qatar
34° Clear          بازرسی گمرک فرود آمد ابوظبي 03:55 04:25 EY343 Etihad
N/AN/A به زمين نشست فرود آمد بحرين 04:33 04:45 GF336 Gulf
22° Fair           به زمين نشست فرود آمد پکن 04:37 05:15 W5078 Mahan
22° Fair           زمان جديد به موقع شانگهاي 04:30 05:30 W5076 Mahan
22° Fair           به موقع استانبول 05:50 05:50 TK878 TurkishAir
22° Fair           به موقع استانبول 06:20 06:20 EP511 Iran
22° Clear          به موقع ازمير 06:30 06:30 JI4832 Meraj
22° Fair           به موقع استانبول 06:40 06:40 HH6372 Taban
22° Fair           به موقع استانبول 08:20 08:20 QB2214 Qeshm
22° Fair           به موقع استانبول 08:35 08:35 I35460 ATA
22° Fair           به موقع استانبول 08:50 08:50 ZV4160 Zagros
32° Fair           لغو شد دمام 10:15 10:15 W5099 Mahan
26° Mostly Cloudy      به موقع باکو 10:25 10:25 J2017 Azerbaijan
36° Clear          به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
N/AN/A لغو شد بحرين 10:30 10:30 W5093 Mahan
33° Fair           به موقع دوحه 10:55 10:55 QR488 Qatar
37° Clear          به موقع نجف 12:00 12:00 HH6360 Taban