شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
12° Mostly Cloudy      فرود آمد استانبول 06:39 06:20 EP511 Iran
12° Mostly Cloudy      فرود آمد استانبول 07:05 07:20 QB2214 Qeshm
Sunny          به موقع کابل 09:00 09:00 EP561 Iran
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 09:35 09:35 EK971 Emirates
21° Sunny          به موقع دوحه 09:55 09:55 QR488 Qatar
17° Fair           به موقع دمام 11:00 11:00 W5099 Mahan
Mostly Cloudy      به موقع باکو 11:30 11:30 J2105 Azerbaijan
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 13:25 13:25 IV7929 Caspian
14° Fair           به موقع بيروت 13:25 13:25 IR660 Iranair
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 13:30 13:30 W5060 Mahan
23° Partly Cloudy      به موقع شارجه 14:00 14:00 G9201 Air
Sunny          به موقع بغداد 14:00 14:00 IA111 IraqiAirways
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 14:50 14:50 QB2203 Qeshm
12° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 14:55 14:55 TK870 TurkishAir
N/AN/A به موقع مزار شريف 15:00 15:00 EP567 Iran
12° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 15:10 15:10 W5113 Mahan
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 17:05 17:05 W5062 Mahan
32° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 17:10 17:10 IR815 Iranair
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 17:35 17:35 EK979 Emirates
Mostly Cloudy      به موقع ايروان 18:00 18:00 EP551 Iran
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 19:40 19:40 EP521 Iran
Light Drizzle      به موقع وين 19:50 19:50 IR716 Iranair
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 19:55 19:55 EK977 Emirates
15° Sunny          به موقع کويت 20:15 20:15 W51187 Mahan
-9° Fair           به موقع ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
Clear          به موقع نجف 21:30 21:30 IR3414 Iranair
Clear          به موقع نجف 21:30 21:30 HH6358 Taban
Clear          به موقع نجف 21:30 21:30 QB2216 Qeshm
Cloudy          به موقع استکهلم 21:40 21:40 IR712 Iranair
Cloudy          به موقع فرانکفورت 21:45 21:45 IR720 Iranair
Clear          به موقع نجف 22:30 22:30 IV7911 Caspian
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
26° Partly Cloudy      به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
12° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:45 23:45 TK898 TurkishAir