شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
N/AN/A فرود آمد جده 18:46 19:00 SV2886 SaudiArab
Partly Cloudy      فرود آمد دوسلدورف 18:44 19:10 W5101 Mahan
23° Fair           به زمين نشست فرود آمد دوبي 19:57 19:55 EK977 Emirates
17° Partly Cloudy      تاخير دارد بغداد 20:30 20:00 QB2232 Qeshm
Mostly Cloudy      بازرسی گمرک فرود آمد ايروان 19:38 20:00 W51151 Mahan
22° Partly Cloudy      فرود آمد نجف 19:09 20:00 ZV4152 Zagros
23° Fair           تاخير دارد دوبي 20:40 20:10 QB2203 Qeshm
24° Fair           به موقع کويت 20:40 20:40 W51187 Mahan
-4° Smoke          به موقع ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
17° Partly Cloudy      به موقع بغداد 21:05 21:05 IR3414 Iranair
23° Fair           به موقع دوحه 21:10 21:10 QR486 Qatar
Mostly Cloudy      به موقع استکهلم 21:40 21:40 IR712 Iranair
Cloudy          تاخير دارد فرانکفورت 23:05 21:45 IR720 Iranair
23° Fair           به موقع دوبي 22:00 22:00 W5066 Mahan
17° Partly Cloudy      به موقع بغداد 22:30 22:30 QB2240 Qeshm
23° Fair           به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
23° Fair           به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
Fair           به موقع استانبول 23:45 23:45 TK898 TurkishAir
Mostly Cloudy      به موقع آنکارا 23:45 23:45 IR714 Iranair