شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
به موقع نجف 12:00 12:00 W51175 Mahan
به موقع اربيل 12:30 12:30 W51171 Mahan
به موقع بغداد 13:00 13:00 IF761 Fly
به موقع بغداد 13:30 13:30 HH6350 Taban
به موقع بيروت 13:30 13:30 IR660 Iranair
به موقع نجف 13:55 13:55 IR3430 Iranair
به موقع نجف 14:00 14:00 IA113 IraqiAirways
به موقع استانبول 14:05 14:05 TK870 TurkishAir
به موقع استانبول 14:30 14:30 IR718 Iranair
به موقع بغداد 14:30 14:30 ZV3014 Zagros
به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan
به موقع دوبي 15:10 15:10 FZ241 Fly
به موقع دوبي 15:40 15:40 QB2203 Qeshm
به موقع سليمانيه 16:15 16:15 IA187 IraqiAirways
به موقع مسقط 16:25 16:25 WY437 Oman
به موقع نجف 16:30 16:30 HH6358 Taban
به موقع دوبي 16:30 16:30 W5060 Mahan
لغو شد دوبي 16:30 16:30 W5062 Mahan
به موقع وين 16:35 16:35 OS873/TK873 Austrian
به موقع نجف 16:45 16:45 IF841 Fly
به موقع کوالالامپور 16:55 16:55 IR815 Iranair
لغو شد کويت 17:45 17:45 W51187 Mahan
به موقع ابوظبي 18:05 18:05 EY349 Etihad
به موقع ايروان 18:30 18:30 W51151 Mahan
به موقع دوبي 18:45 18:45 EK979 Emirates
به موقع ميلان 19:10 19:10 W5111 Mahan
به موقع نجف 19:15 19:15 IV7911 Caspian
به موقع دوسلدورف 19:30 19:30 W5101 Mahan
لغو شد دوشنبه 19:30 19:30 7J105 Tajikair
به موقع استانبول 19:40 19:40 QB2208 Qeshm
به موقع فرانکفورت 19:50 19:50 IR720 Iranair
لغو شد پاريس 20:10 20:10 W5107 Mahan
به موقع پاريس 20:20 20:20 AF738 Air
به موقع استکهلم 20:35 20:35 IR712 Iranair
به موقع دوبي 20:55 20:55 EK977 Emirates
به موقع بغداد 21:05 21:05 IR3414 Iranair
به موقع ارومچي 22:00 22:00 CZ6025 China
به موقع دوحه 22:25 22:25 QR498 Qatar
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع استانبول 23:25 23:25 TK898 TurkishAir
به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
به موقع دوبي 23:30 23:30 IR658 Iranair