شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
42° Clear          تاخير دارد نجف 01:10 21:30 HH6360 Taban
27° Partly Cloudy      بازرسی گمرک فرود آمد استانبول 00:01 23:20 TK898 TurkishAir
28° Clear          فرود آمد باکو 23:12 23:25 J2005 Azerbaijan
36° Fair           بازرسی گمرک فرود آمد دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair
36° Fair           بازرسی گذرنامه فرود آمد دوبي 00:29 00:30 W5064 Mahan
26° Partly Cloudy      تاخير دارد آنکارا 01:45 00:45 IR714 Iranair
22° Mostly Cloudy      به موقع فرانکفورت 01:10 01:10 LH600 Lufthansa
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 01:30 01:30 TK874 TurkishAir
36° Fair           به موقع دمشق 02:15 02:15 W5143 Mahan
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 02:30 02:30 W5115 Mahan
29° Partly Cloudy      تاخير دارد لندن 04:10 02:30 IR710 Iranair
19° Mostly Cloudy      به موقع وين 03:00 03:00 OS871 Austrian
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 03:05 03:05 HH6372 Taban
14° Fair           به موقع مسکو 03:25 03:25 SU512 Aeroflot
32° Clear          لغو شد ازمير 03:25 03:25 W51115 Mahan
36° Fair           به موقع دوبي 03:30 03:30 EK975 Emirates
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 03:30 03:30 XC1907 Corendon
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 03:35 03:35 PC512 Pegasus
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 03:50 03:50 TK872 TurkishAir
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 04:15 04:15 KK6570 Atlas
33° Clear          به موقع دوحه 04:20 04:20 QR484 Qatar
38° Clear          به موقع ابوظبي 04:25 04:25 EY343 Etihad
23° Clear          به موقع اسپارتا 05:00 05:00 QB2244 Qeshm
23° Clear          لغو شد اسپارتا 05:05 05:05 IR3486 Iranair
29° Fair           به موقع شانگهاي 05:30 05:30 W5076 Mahan
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 05:50 05:50 TK878 TurkishAir
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 06:50 06:50 JI4804 Meraj
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 07:00 07:00 EP511 Iran
32° Clear          به موقع ازمير 07:10 07:10 IR3488 Iranair
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 07:25 07:25 I35460 ATA
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 08:20 08:20 QB2214 Qeshm
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 08:50 08:50 ZV4160 Zagros
36° Fair           به موقع دوبي 10:25 10:25 EK971 Emirates
23° Mostly Cloudy      لغو شد کابل 10:30 10:30 RQ026 KAM
N/AN/A لغو شد بحرين 10:30 10:30 W51133 Mahan
33° Clear          به موقع دوحه 10:55 10:55 QR488 Qatar
42° Clear          به موقع نجف 11:30 11:30 Y97150 Kish
42° Clear          به موقع نجف 12:00 12:00 HH6358 Taban
N/AN/A به موقع سوچي 12:15 12:15 W51117 Mahan