شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
21° Fair           لغو شد سليمانيه 12:30 12:30 W51149 Mahan
21° Fair           فرود آمد اربيل 12:07 12:30 W51171 Mahan
22° Mostly Cloudy      بازرسی گذرنامه فرود آمد بيروت 13:00 12:55 IR660 Iranair
20° Sunny          بازرسی گمرک فرود آمد نجف 12:48 13:00 IA113 IraqiAirways
20° Sunny          به موقع نجف 13:15 13:15 IR3430 Iranair
20° Sunny          به زمين نشست فرود آمد نجف 13:34 13:30 IV7911 Caspian
27° Fair           به زمين نشست فرود آمد دوبي 13:22 13:30 W5060 Mahan
20° Sunny          به موقع نجف 14:00 14:00 IR3428 Iranair
28° Fair           به موقع شارجه 14:00 14:00 G9201 Air
20° Sunny          به موقع نجف 14:15 14:15 IA119A IraqiAirways
27° Fair           به موقع دوبي 14:25 14:25 FZ241 Fly
18° Partly Cloudy      به موقع استانبول 14:45 14:45 TK870 TurkishAir
27° Fair           به موقع دوبي 14:50 14:50 QB2203 Qeshm
18° Partly Cloudy      به موقع استانبول 15:10 15:10 W5113 Mahan
18° Partly Cloudy      به موقع استانبول 15:20 15:20 IR718 Iranair
20° Sunny          به موقع نجف 16:00 16:00 HH6358 Taban
28° Thunderstorm       به موقع کوالالامپور 16:10 16:10 IR815 Iranair
20° Sunny          به موقع نجف 16:15 16:15 IF841 Fly
27° Fair           به موقع دوبي 17:00 17:00 W5062 Mahan
25° Fair           به موقع کويت 17:30 17:30 W51187 Mahan
N/AN/A به موقع مونيخ 17:30 17:30 W5103 Mahan
27° Partly Cloudy      به موقع ابوظبي 17:50 17:50 EY349 Etihad
27° Fair           به موقع دوبي 17:55 17:55 EK979 Emirates
Mist           به موقع ايروان 18:00 18:00 W51151 Mahan
20° Sunny          به موقع نجف 18:15 18:15 IR3406 Iranair
Cloudy          لغو شد دوشنبه 18:30 18:30 7J105 Tajikair
20° Sunny          به موقع نجف 18:30 18:30 IV7937 Caspian
Sunny          به موقع ميلان 18:50 18:50 W5111 Mahan
20° Sunny          به موقع نجف 19:00 19:00 IR3414 Iranair
Mostly Cloudy      به موقع دوسلدورف 19:10 19:10 W5101 Mahan
18° Partly Cloudy      به موقع استانبول 19:30 19:30 KK6574 Atlas
27° Fair           به موقع دوبي 19:45 19:45 EK977 Emirates
20° Sunny          به موقع نجف 20:00 20:00 IA111A IraqiAirways
21° Rain           به موقع دمام 20:45 20:45 W5099 Mahan
-1° Mist           به موقع ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
22° Light Rain        به موقع دوحه 21:30 21:30 QR498 Qatar
18° Fair           لغو شد دمشق 21:40 21:40 IR3484 Iranair
20° Sunny          به موقع نجف 22:00 22:00 ZV4152 Zagros
27° Fair           لغو شد دوبي 22:25 22:25 W5066 Mahan
20° Sunny          به موقع نجف 22:45 22:45 QB2216 Qeshm
27° Fair           به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
20° Sunny          به موقع نجف 23:15 23:15 QB2218 Qeshm
11° Partly Cloudy      به موقع باکو 23:25 23:25 J2005 Azerbaijan
20° Sunny          به موقع نجف 23:30 23:30 IV7913 Caspian
Cloudy          به موقع فرانکفورت 23:30 23:30 IR720 Iranair
Light Drizzle      به موقع استکهلم 23:30 23:30 IR712 Iranair
12° Mostly Cloudy      به موقع آنکارا 23:45 23:45 IR714 Iranair
18° Partly Cloudy      به موقع استانبول 23:45 23:45 TK898 TurkishAir