شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
42° Fair           بازرسی گذرنامه فرود آمد دوبي 14:25 14:30 W5060 Mahan
21° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 14:40 14:40 TK870 TurkishAir
43° Fair           به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
37° Partly Cloudy      آماده فرود به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
21° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan
24° Partly Cloudy      به موقع کابل 15:15 15:15 W51102 Mahan
42° Fair           به موقع دوبي 15:50 15:50 QB2203 Qeshm
42° Fair           به موقع دوبي 16:30 16:30 W5062 Mahan
21° Mostly Cloudy      به موقع وين 17:45 17:45 IR716 Iranair
33° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 18:20 18:20 IR815 Iranair
42° Fair           به موقع دوبي 18:45 18:45 EK979 Emirates
N/AN/A به موقع مزار شريف 19:15 19:15 EP567 Iran
12° Light Rain Shower    لغو شد دوسلدورف 19:30 19:30 W5101 Mahan
42° Fair           لغو شد دوبي 19:40 19:40 EP521 Iran
14° Mostly Cloudy      تاخير دارد فرانکفورت 20:55 19:50 IR720 Iranair
35° Widespread Dust     به موقع نجف 20:00 20:00 IR3414 Iranair
37° Partly Cloudy      به موقع بغداد 20:30 20:30 HH6350 Taban
13° Fair           تاخير دارد استکهلم 22:20 20:35 IR712 Iranair
35° Widespread Dust     به موقع نجف 20:35 20:35 QB2240 Qeshm
46° Sunny          به موقع کويت 20:45 20:45 W51187 Mahan
37° Partly Cloudy      به موقع بغداد 20:50 20:50 IR3416 Iranair
42° Fair           به موقع دوبي 20:55 20:55 EK977 Emirates
35° Widespread Dust     به موقع نجف 21:30 21:30 QB2216 Qeshm
27° Partly Cloudy      به موقع ارومچي 22:00 22:00 CZ6025 China
42° Fair           لغو شد دوبي 22:30 22:30 W5066 Mahan
21° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:20 23:20 TK898 TurkishAir
42° Fair           به موقع دوبي 23:35 23:35 IR658 Iranair
42° Fair           به موقع دوبي 00:30 00:30 W5064 Mahan
24° Partly Cloudy      به موقع رم 00:35 00:35 AZ756 Alitalia
14° Mostly Cloudy      به موقع فرانکفورت 01:10 01:10 LH600 Lufthansa
18° Fair           به موقع کيف 01:25 01:25 PS751 Ukraine
21° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 01:30 01:30 TK874 TurkishAir
21° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 02:30 02:30 W5115 Mahan
42° Fair           به موقع دوبي 02:35 02:35 FZ241 Fly
35° Partly Cloudy      به موقع بانکوک 02:40 02:40 W5050 Mahan
35° Widespread Dust     به موقع نجف 02:50 02:50 IR3404 Iranair