شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
35° Partly Cloudy      به زمين نشست فرود آمد نجف 12:12 12:00 HH6360 Taban
24° Sunny          به موقع ايروان 12:45 12:45 W51151 Mahan
28° Partly Cloudy      به موقع دوشنبه 13:00 13:00 7J105 Tajikair
35° Partly Cloudy      به موقع نجف 13:50 13:50 IR3402 Iranair
36° Sunny          به موقع سليمانيه 14:10 14:10 IV7925 Caspian
41° Fair           به موقع دوبي 14:30 14:30 W5060 Mahan
26° Fair           به موقع استانبول 14:40 14:40 TK870 TurkishAir
42° Fair           به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
40° Fair           به موقع بغداد 15:00 15:00 IA111 IraqiAirways
24° Sunny          به موقع آنکارا 15:00 15:00 W5119 Mahan
26° Fair           به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan
41° Fair           به موقع دوبي 15:50 15:50 QB2203 Qeshm
35° Partly Cloudy      به موقع نجف 16:25 16:25 IR3414 Iranair
35° Partly Cloudy      به موقع نجف 17:30 17:30 HH6358 Taban
41° Fair           به موقع دوبي 17:30 17:30 W5062 Mahan
29° Fair           لغو شد وارنا 17:40 17:40 IR3484 Iranair
N/AN/A به موقع مونيخ 17:45 17:45 W5103 Mahan
15° Mostly Cloudy      به موقع مسکو 17:45 17:45 W5085 Mahan
34° Sunny          به موقع مسقط 17:50 17:50 WY433 Oman
36° Sunny          به موقع اربيل 18:15 18:15 W51171 Mahan
N/AN/A به موقع آتن 18:15 18:15 W5059 Mahan
40° Fair           به موقع ابوظبي 18:25 18:25 EY349 Etihad
41° Fair           به موقع دوبي 18:45 18:45 EK979 Emirates
40° Fair           به موقع بغداد 18:50 18:50 IR3404 Iranair
45° Fair           به موقع کويت 18:55 18:55 KU513 Kuwait
22° Sunny          به موقع اسپارتا 19:00 19:00 QB2246 Qeshm
N/AN/A به موقع مدينه 19:15 19:15 W55087 Mahan
40° Fair           به موقع بغداد 19:20 19:20 IV7905 Caspian
21° Partly Cloudy      به موقع دوسلدورف 19:30 19:30 W5101 Mahan
41° Fair           لغو شد دوبي 19:40 19:40 EP521 Iran
N/AN/A لغو شد چورلو 19:50 19:50 QB2252 Qeshm
15° Mostly Cloudy      تاخير دارد هامبورگ 21:30 20:00 IR722 Iranair
17° Fair           تاخير دارد آمستردام 22:25 20:05 IR724 Iranair
35° Partly Cloudy      به موقع نجف 20:30 20:30 IR 3412 Iranair
35° Partly Cloudy      لغو شد نجف 20:30 20:30 QB2240 Qeshm
26° Fair           به موقع استانبول 20:45 20:45 W5117 Mahan
41° Fair           به موقع دوبي 20:55 20:55 EK977 Emirates
35° Partly Cloudy      به موقع نجف 21:30 21:30 JI4802 Meraj
40° Fair           به موقع بغداد 22:00 22:00 QB2222 Qeshm
22° Fair           به موقع دمشق 22:15 22:15 W5143 Mahan
40° Sunny          به موقع دوحه 22:20 22:20 QR486 Qatar
41° Fair           لغو شد دوبي 22:30 22:30 W5066 Mahan
35° Partly Cloudy      به موقع نجف 22:30 22:30 ZV4152 Zagros
35° Partly Cloudy      به موقع نجف 23:15 23:15 QB2218 Qeshm
22° Fair           لغو شد دمشق 23:15 23:15 IR696 Iranair
26° Fair           به موقع استانبول 23:20 23:20 TK898 TurkishAir
29° Sunny          به موقع باکو 23:25 23:25 J2005 Azerbaijan
41° Fair           به موقع دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair