شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
33° Fair           تاخير دارد بغداد 16:00 13:00 IA119 IraqiAirways
18° Mostly Cloudy      فرود آمد باکو 13:20 13:25 J2017 Azerbaijan
22° Partly Cloudy      بازرسی گمرک فرود آمد ايروان 13:41 13:50 EP551 Iran
37° Fair           به زمين نشست فرود آمد دوبي 14:21 14:30 W5060 Mahan
19° Mostly Cloudy      بازرسی گذرنامه فرود آمد استانبول 14:07 14:45 W5113 Mahan
38° Fair           به موقع شارجه 14:50 14:50 G9201 Air
35° Sunny          به موقع کراچي 14:55 14:55 IR813 Iranair
19° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 14:55 14:55 TK870 TurkishAir
N/AN/A لغو شد آتن 15:00 15:00 W5059 Mahan
22° Mostly Cloudy      آماده فرود به موقع آنکارا 15:30 15:30 W5119 Mahan
26° Partly Cloudy      به موقع بيروت 15:45 15:45 W51155 Mahan
33° Fair           تاخير دارد بغداد 16:45 15:45 IR3414 Iranair
N/AN/A به موقع مزار شريف 16:50 16:50 EP567 Iran
37° Fair           به موقع دوبي 16:50 16:50 QB2203 Qeshm
33° Fair           به موقع بغداد 17:00 17:00 QB2236 Qeshm
26° Mostly Cloudy      لغو شد کوالالامپور 17:35 17:35 IR815 Iranair
37° Fair           به موقع دوبي 17:50 17:50 W5062 Mahan
N/AN/A به موقع بحرين 18:15 18:15 GF332 Gulf
33° Fair           به موقع بغداد 20:00 20:00 QB2240 Qeshm
37° Fair           به موقع دوبي 20:00 20:00 TA6332 Taban
35° Fair           به موقع نجف 20:15 20:15 RV7911 Caspian
11° Fair           لغو شد ارومچي 20:15 20:15 CZ6025 China
10° Fair           لغو شد استکهلم 20:50 20:50 EP501 Iran
10° Mostly Cloudy      به موقع هامبورگ 21:00 21:00 IR722 Iranair
37° Fair           به موقع دوبي 21:25 21:25 EK977 Emirates
15° Partly Cloudy      به موقع آمستردام 21:45 21:45 IR724 Iranair
28° Fair           لغو شد سليمانيه 22:00 22:00 QB2212 Qeshm
40° Sunny          به موقع دوحه 22:20 22:20 QR486 Qatar
18° Mostly Cloudy      به موقع باکو 22:25 22:25 IR701 Iranair
Fair           به موقع مسکو 23:15 23:15 SU512 Aeroflot
37° Fair           به موقع دوبي 23:30 23:30 Y97102 Kish
37° Fair           به موقع دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair