شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
11° Fair           لغو شد استانبول 06:35 06:35 JI4804 Meraj
11° Fair           فرود آمد استانبول 06:57 07:20 QB2214 Qeshm
26° Fair           فرود آمد دوبي 09:36 09:35 EK971 Emirates
24° Fair           بازرسی گمرک فرود آمد دوحه 10:18 09:55 QR488 Qatar
N/AN/A به موقع جده 12:00 12:00 SV2802 SaudiArab
Fair           به موقع تاشکند 13:00 13:00 IR807 Iranair
26° Fair           به موقع دوبي 13:30 13:30 W5060 Mahan
Partly Cloudy      تاخير به علت بدی آب و هوا تاخير دارد اربيل 13:30 13:30 W51171 Mahan
12° Mist           به موقع نجف 14:30 14:30 W51175 Mahan
17° Haze           به موقع دهلي 14:45 14:45 W5070 Mahan
26° Fair           به موقع دوبي 14:50 14:50 QB2203 Qeshm
12° Mist           به موقع نجف 14:50 14:50 IR3412 Iranair
11° Fair           به موقع استانبول 14:55 14:55 TK870 TurkishAir
Mostly Cloudy      به موقع آنکارا 15:00 15:00 W5119 Mahan
11° Fair           به موقع استانبول 15:10 15:10 W5113 Mahan
11° Fair           به موقع استانبول 15:35 15:35 IR718 Iranair
30° Smoke          تاخير دارد بمبئي 17:50 16:50 IR811 Iranair
26° Fair           به موقع دوبي 17:05 17:05 W5062 Mahan
26° Fair           به موقع دوبي 17:35 17:35 EK979 Emirates
12° Mist           به موقع نجف 18:30 18:30 IA113 IraqiAirways
18° Haze           به موقع بغداد 18:45 18:45 IR3454 Iranair
Mostly Cloudy      به موقع دوسلدورف 19:10 19:10 W5101 Mahan
26° Fair           به موقع دوبي 19:55 19:55 EK977 Emirates
Fog           به موقع ايروان 20:00 20:00 W51151 Mahan
12° Mist           به موقع نجف 20:00 20:00 ZV4152 Zagros
12° Mist           به موقع نجف 20:05 20:05 QB2232 Qeshm
12° Mist           به موقع نجف 20:15 20:15 IR3418 Iranair
12° Mist           به موقع نجف 21:30 21:30 JI4802 Meraj
Fog           به موقع ميلان 21:45 21:45 IR750 Iranair
Mostly Cloudy      تاخير دارد کلن 23:30 21:45 IR728 Iranair
Light Rain/Windy     تاخير دارد پاريس 23:40 22:35 IR732 Iranair
12° Rain           به موقع بيروت 23:30 23:30 W51153 Mahan
26° Fair           به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
11° Fair           به موقع استانبول 23:45 23:45 TK898 TurkishAir