شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
38° Sunny          تاخير دارد نجف 18:45 13:45 W51175 Mahan
25° Partly Cloudy      فرود آمد استانبول 14:42 14:45 W5113 Mahan
25° Partly Cloudy      فرود آمد استانبول 14:48 14:55 TK870 TurkishAir
37° Sunny          بازرسی گمرک فرود آمد دوبي 15:09 14:55 IV7929 Caspian
N/AN/A بازرسی گمرک فرود آمد لارناکا 15:06 15:15 W51109 Mahan
37° Sunny          به زمين نشست فرود آمد دوبي 15:49 15:50 QB2203 Qeshm
25° Partly Cloudy      بازرسی گذرنامه فرود آمد استانبول 15:21 15:50 IR718 Iranair
13° Fair           لغو شد مسکو 16:25 16:25 QB2256 Qeshm
16° Thunderstorm       بازرسی گمرک فرود آمد آنکارا 15:12 16:30 HH6312 Taban
32° Partly Cloudy      به موقع مسقط 16:30 16:30 WY433 Oman
31° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 16:15 16:45 IR815 Iranair
38° Fair           به موقع بغداد 17:00 17:00 IA197 IraqiAirways
22° Cloudy          به موقع باکو 17:00 17:00 J25111 Azerbaijan
38° Sunny          لغو شد نجف 17:30 17:30 QB2232 Qeshm
37° Sunny          به موقع دوبي 17:40 17:40 EK979 Emirates
N/AN/A لغو شد سن پيترزبورگ 17:45 17:45 QB2254 Qeshm
38° Sunny          تاخير دارد نجف 19:00 18:00 ZV4152 Zagros
N/AN/A به موقع مدينه 18:40 18:40 IR1541 Iranair
35° Partly Cloudy      لغو شد اربيل 19:00 19:00 W51171 Mahan
42° Fair           تاخير دارد کويت 22:30 19:30 KU513 Kuwait
24° Partly Cloudy      به موقع دوسلدورف 19:30 19:30 W5101 Mahan
38° Fair           لغو شد بغداد 19:30 19:30 QB2236 Qeshm
38° Sunny          به موقع نجف 19:30 19:30 IR3420 Iranair
28° Partly Cloudy      به موقع ايروان 20:00 20:00 W51151 Mahan
38° Sunny          به موقع نجف 20:15 20:15 IV7911 Caspian
37° Sunny          به موقع دوبي 20:25 20:25 EP521 Iran
18° Partly Cloudy      به موقع استکهلم 20:30 20:30 IR712 Iranair
25° Partly Cloudy      به موقع استانبول 20:35 20:35 QB2268 Qeshm
42° Fair           به موقع کويت 20:45 20:45 W51187 Mahan
38° Sunny          به موقع نجف 21:00 21:00 JI4802 Meraj
37° Sunny          به موقع دوبي 21:25 21:25 EK977 Emirates
38° Sunny          به موقع نجف 21:30 21:30 HH6358 Taban
19° Partly Cloudy      به موقع فرانکفورت 21:35 21:35 IR720 Iranair
36° Partly Cloudy      لغو شد دوشنبه 22:00 22:00 7J105 Tajikair
25° Fair           به موقع ارومچي 22:00 22:00 CZ6025 China
40° Fair           به موقع دوحه 22:20 22:20 QR486 Qatar
N/AN/A به موقع مدينه 22:55 22:55 IR1543 Iranair
33° Partly Cloudy      به موقع دمشق 23:15 23:15 RB1473 Syrian
13° Fair           به موقع مسکو 23:15 23:15 SU512 Aeroflot
37° Sunny          به موقع دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair