شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
19° Mostly Cloudy      فرود آمد نجف 12:22 12:30 W51175 Mahan
N/AN/A منتظر اعلام باشيد به موقع آدانا 13:00 13:00 XD790 Freebird
18° Partly Cloudy      تاخير دارد اربيل 14:05 13:30 W51171 Mahan
N/AN/A فرود آمد جده 12:41 13:30 SV2804 SaudiArab
32° Fair           تاخير دارد دوبي 14:20 13:30 FZ8249 Fly
19° Mostly Cloudy      تاخير دارد بيروت 14:00 13:30 IR660 Iranair
19° Mostly Cloudy      به زمين نشست فرود آمد نجف 13:47 14:00 IA113 IraqiAirways
N/AN/A به موقع آدانا 14:05 14:05 KK520 Atlas
N/AN/A به موقع آدانا 14:15 14:15 PC8760 Pegasus
14° Fair           به موقع استانبول 14:25 14:25 HH6374 Taban
32° Fair           به موقع دوبي 14:30 14:30 W5060 Mahan
14° Fair           به موقع استانبول 15:00 15:00 W5113 Mahan
14° Fair           به موقع استانبول 15:00 15:00 IR718 Iranair
33° Fair           به موقع شارجه 15:00 15:00 G9201 Air
19° Mostly Cloudy      به موقع نجف 15:30 15:30 JI4802 Meraj
N/AN/A تاخير دارد آدانا 16:35 15:35 KK502 Atlas
14° Fair           به موقع استانبول 14:40 15:55 TK870 TurkishAir
34° Haze           به موقع دهلي 16:00 16:00 W5074 Mahan
N/AN/A به موقع آدانا 16:05 16:05 KK522 Atlas
19° Mostly Cloudy      به موقع نجف 16:30 16:30 IA115 IraqiAirways
32° Fair           به موقع دوبي 16:30 16:30 W5062 Mahan
34° Mostly Cloudy      به موقع بانکوک 16:40 16:40 W5050 Mahan
30° Mostly Cloudy      به موقع کوالالامپور 16:55 16:55 IR815 Iranair
N/AN/A به موقع آدانا 17:20 17:20 PC8810 Pegasus
15° Partly Cloudy      به موقع ازمير 17:30 17:30 HH6322 Taban
32° Fair           به موقع دوبي 17:45 17:45 B99763 IranAirtours
N/AN/A به موقع مونيخ 17:45 17:45 W5103 Mahan
16° Mostly Cloudy      به موقع ايروان 18:15 18:15 W51151 Mahan
38° Sunny          لغو شد ابوظبي 18:25 18:25 EY349 Etihad
15° Partly Cloudy      به موقع ازمير 18:30 18:30 TK7646 TurkishAir
11° Partly Cloudy      به موقع اسپارتا 18:30 18:30 QB2230 Qeshm
15° Partly Cloudy      به موقع ازمير 18:30 18:30 QB2268 Qeshm
32° Fair           به موقع دوبي 18:45 18:45 EK979 Emirates
11° Partly Cloudy      به موقع اسپارتا 19:00 19:00 ZV4158 Zagros
Showers in the Vicinity به موقع دوسلدورف 19:30 19:30 W5101 Mahan
14° Fair           به موقع استانبول 19:30 19:30 EP513 Iran
Rain           لغو شد دوشنبه 19:30 19:30 7J105 Tajikair
11° Partly Cloudy      به موقع اسپارتا 19:30 19:30 IV7945 Caspian
32° Fair           لغو شد دوبي 19:40 19:40 EP521 Iran
Mostly Cloudy      تاخير دارد فرانکفورت 21:10 19:50 IR720 Iranair
19° Mostly Cloudy      به موقع نجف 20:00 20:00 ZV4152 Zagros
Mostly Cloudy      به موقع استکهلم 20:35 20:35 IR712 Iranair
26° Mostly Cloudy      لغو شد کويت 20:45 20:45 W51187 Mahan
32° Fair           به موقع دوبي 20:55 20:55 EK977 Emirates
32° Fair           به موقع دوبي 21:10 21:10 QB2203 Qeshm
19° Mostly Cloudy      تاخير دارد نجف 22:15 21:15 IR3414 Iranair
32° Fair           به موقع دوبي 21:20 21:20 FZ8243 Fly
N/AN/A به موقع آدانا 21:30 21:30 KK514 Atlas
-5° Light Snow        به موقع ارومچي 22:00 22:00 CZ6025 China
31° Fair           به موقع دوحه 22:20 22:20 QR486 Qatar
19° Mostly Cloudy      به موقع نجف 22:30 22:30 QB2240 Qeshm
32° Fair           به موقع دوبي 22:30 22:30 W5066 Mahan
N/AN/A به موقع آدانا 22:30 22:30 XD964 Freebird
N/AN/A به موقع آدانا 22:30 22:30 KK506 Atlas
N/AN/A به موقع آدانا 22:30 22:30 KK508 Atlas
N/AN/A به موقع آدانا 22:55 22:55 TI901 Tailwind
19° Mostly Cloudy      به موقع نجف 23:00 23:00 HH6358 Taban
N/AN/A به موقع آدانا 23:05 23:05 XD866 Freebird
N/AN/A به موقع جده 23:10 23:10 W55073 Mahan
14° Fair           به موقع استانبول 23:20 23:20 TK898 TurkishAir
32° Fair           به موقع دوبي 23:35 23:35 IR658 Iranair
N/AN/A به موقع آدانا 23:50 23:50 XD942 Freebird