شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
فرود آمد نجف 13:35 14:00 ZV3002 Zagros
بازرسی گمرک فرود آمد استانبول 14:10 14:05 TK870 TurkishAir
بازرسی گمرک فرود آمد سليمانيه 14:00 14:10 IV7925 Caspian
فرود آمد بغداد 13:54 14:15 W51173 Mahan
بازرسی گذرنامه فرود آمد دوبي 14:23 14:30 W5060 Mahan
به زمين نشست فرود آمد شارجه 14:55 14:50 G9201 Air
بازرسی گذرنامه فرود آمد بغداد 14:29 15:00 IA111 IraqiAirways
بازرسی گذرنامه فرود آمد استانبول 14:36 15:00 W5113 Mahan
بازرسی گذرنامه فرود آمد آنکارا 14:32 15:00 W5119 Mahan
به موقع دوبي 15:40 15:40 QB2203 Qeshm
تاخير دارد بغداد 17:15 16:00 IR3412 Iranair
تاخير دارد نجف 16:45 16:10 IF841 Fly
به موقع دوبي 16:15 16:15 W5062 Mahan
به موقع مسقط 16:25 16:25 WY433 Oman
به موقع نجف 16:30 16:30 HH6358 Taban
لغو شد نجف 16:30 16:30 HH6370 Taban
به موقع وين 16:35 16:35 OS873/IR873 Austrian
به موقع بمبئي 16:50 16:50 IR811 Iranair
به موقع نجف 17:30 17:30 IR3404 Iranair
به موقع مونيخ 17:45 17:45 W5103 Mahan
به موقع ابوظبي 18:05 18:05 EY349 Etihad
به موقع نجف 18:20 18:20 QB2216 Qeshm
به موقع ايروان 18:30 18:30 W51151 Mahan
به موقع دوبي 18:45 18:45 EK979 Emirates
به موقع ميلان 18:50 18:50 IR750 Iranair
به موقع نجف 19:00 19:00 IV7911 Caspian
به موقع نجف 19:00 19:00 ZV3044 Zagros
به موقع نجف 19:15 19:15 QB2218 Qeshm
لغو شد کلن 20:20 20:20 IR728 Iranair
به موقع پاريس 20:40 20:40 IR732 Iranair
لغو شد استانبول 20:45 20:45 W5117 Mahan
به موقع دوبي 20:55 20:55 EK977 Emirates
به موقع بغداد 21:00 21:00 IR3414 Iranair
تاخير دارد بغداد 23:20 21:20 IR3410 Iranair
لغو شد استانبول 21:55 21:55 QB2214 Qeshm
به موقع بغداد 22:35 22:35 QB2232 Qeshm
به موقع استانبول 23:25 23:25 TK898 TurkishAir
به موقع باکو 23:25 23:25 J28005 Azerbaijan
به موقع دوبي 23:30 23:30 IR658 Iranair