شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
24° Fair           فرود آمد دوبي 13:15 12:40 IV7929 Caspian
24° Fair           فرود آمد دوبي 13:23 13:30 W5060 Mahan
16° Sunny          لغو شد اربيل 13:30 13:30 W51171 Mahan
16° Sunny          تاخير دارد نجف 15:15 14:00 Y97150 Kish
24° Fair           به موقع دوبي 14:50 14:50 QB2203 Qeshm
10° Partly Cloudy      به زمين نشست فرود آمد استانبول 14:37 14:55 TK870 TurkishAir
16° Sunny          به موقع نجف 15:00 15:00 IA113 IraqiAirways
10° Partly Cloudy      آماده فرود به موقع استانبول 15:10 15:10 W5113 Mahan
10° Partly Cloudy      به موقع استانبول 15:35 15:35 IR718 Iranair
26° Sunny          به موقع مسقط 15:55 15:55 WY433 Oman
24° Fair           به موقع دوبي 17:05 17:05 W5062 Mahan
25° Light Rain with Thunder لغو شد کوالالامپور 17:10 17:10 IR815 Iranair
N/AN/A به موقع بحرين 17:15 17:15 GF0332 Gulf
23° Partly Cloudy      به موقع دمام 17:15 17:15 W51127 Mahan
24° Fair           به موقع دوبي 17:35 17:35 EK979 Emirates
Mostly Cloudy      به موقع ايروان 18:00 18:00 EP551 Iran
N/AN/A به موقع جده 18:25 18:25 IR1547 Iranair
17° Fair           لغو شد بغداد 19:15 19:15 W51173 Mahan
16° Sunny          به موقع نجف 19:30 19:30 QB2240 Qeshm
24° Fair           به موقع دوبي 19:40 19:40 EP521 Iran
24° Fair           به موقع دوبي 19:55 19:55 EK977 Emirates
24° Fair           به موقع دوبي 20:00 20:00 HH6332 Taban
16° Sunny          به موقع نجف 20:00 20:00 ZV4152 Zagros
-7° Haze           به موقع ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
16° Sunny          به موقع نجف 21:05 21:05 IR3414 Iranair
25° Partly Cloudy      به موقع دوحه 21:10 21:10 QR486 Qatar
16° Sunny          به موقع نجف 21:15 21:15 IR3412 Iranair
Mostly Cloudy      به موقع گوته بورگ 21:25 21:25 IR726 Iranair
Mostly Cloudy      لغو شد باکو 21:30 21:30 IR701 Iranair
16° Sunny          به موقع نجف 22:30 22:30 IV7911 Caspian
24° Fair           به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
Cloudy          به موقع فرانکفورت 23:05 23:05 IR720 Iranair
15° Light Rain        به موقع بيروت 23:15 23:15 IR660 Iranair
24° Fair           به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
10° Partly Cloudy      به موقع استانبول 23:45 23:45 TK898 TurkishAir