شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
21° Partly Cloudy      تاخير دارد وارنا 22:40 19:10 EP555 Iran
33° Fair           فرود آمد دمشق 20:14 19:15 RB373 Syrian
27° Partly Cloudy      فرود آمد استانبول 20:18 20:35 QB2268 Qeshm
22° Fair           به زمين نشست فرود آمد هامبورگ 21:28 20:50 IR722 Iranair
29° Fair           لغو شد استکهلم 20:50 20:50 EP501 Iran
36° Fair           تاخير دارد دوبي 22:00 21:00 HH6332 Taban
36° Fair           به زمين نشست فرود آمد دوبي 21:24 21:25 EK977 Emirates
29° Partly Cloudy      به موقع ازمير 21:30 21:30 HH6322 Taban
25° Partly Cloudy      تاخير دارد آمستردام 04:30 21:50 IR724 Iranair
36° Fair           تاخير دارد دوحه 22:40 22:20 QR486 Qatar
36° Fair           تاخير دارد دوبي 23:55 22:25 EP521 Iran
33° Sunny          به موقع باکو 22:25 22:25 IR701 Iranair
21° Partly Cloudy      به موقع وارنا 22:45 22:45 QB2258 Qeshm
23° Fair           به موقع مسکو 23:15 23:15 SU512 Aeroflot
36° Fair           به موقع دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair
36° Fair           به موقع دوبي 00:30 00:30 W5064 Mahan
25° Fair           به موقع کيف 01:00 01:00 PS751 Ukraine
N/AN/A به موقع آدانا 01:10 01:10 PC6266 Pegasus
25° Mostly Cloudy      به موقع فرانکفورت 01:20 01:20 LH600 Lufthansa
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 01:25 01:25 TK874 TurkishAir
33° Sunny          به موقع باکو 01:25 01:25 J2005 Azerbaijan
N/AN/A به موقع آدانا 01:30 01:30 KK444 Atlas
N/AN/A به موقع آدانا 01:30 01:30 XD944 Freebird
N/AN/A به موقع آدانا 01:55 01:55 XD896 Freebird
28° Mostly Cloudy      به موقع بانکوک 02:00 02:00 W5050 Mahan
27° Partly Cloudy      به موقع استانبول 02:30 02:30 W5115 Mahan
25° Fair           به موقع کيف 02:30 02:30 UF207 UM
N/AN/A به موقع آدانا 02:30 02:30 PC6554 Pegasus