شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
44° Fair           منتظر اعلام باشيد تاخير دارد بغداد 17:30 15:00 IA111 IraqiAirways
44° Fair           فرود آمد بغداد 18:10 16:00 IA197 IraqiAirways
27° Drizzle         تاخير دارد بمبئي 23:59 16:50 IR811 Iranair
33° Sunny          بازرسی گمرک فرود آمد مسقط 18:36 18:30 WY433 Oman
45° Sunny          تاخير دارد نجف 19:40 19:00 ZV4152 Zagros
35° Partly Cloudy      به زمين نشست فرود آمد دوبي 19:09 19:20 W5062 Mahan
45° Sunny          به موقع نجف 20:15 20:15 RV7911 Caspian
31° Fair           به موقع استانبول 20:25 20:25 QB2268 Qeshm
35° Partly Cloudy      به موقع دوبي 21:25 21:25 EK977 Emirates
45° Sunny          لغو شد نجف 22:30 22:30 IR3418 Iranair
23° Mostly Cloudy      به موقع کلن 22:30 22:30 IR728 Iranair
N/AN/A به موقع بحرين 22:40 22:40 GF334 Gulf
44° Fair           لغو شد بغداد 22:50 22:50 IR3414 Iranair
31° Fair           به موقع مسکو 23:15 23:15 SU512 Aeroflot
22° Fair           به موقع پاريس 23:35 23:35 IR732 Iranair
35° Partly Cloudy      به موقع دوبي 23:50 23:50 IR658 Iranair