شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
28° Sunny          فرود آمد نجف 14:02 13:00 IR3412 Iranair
13° Mist           بازرسی گمرک فرود آمد تفليس 14:44 14:50 I35454 ATA
35° Fair           فرود آمد دوبي 14:37 14:50 QB2203 Qeshm
N/AN/A تاخير دارد برلين 16:55 15:55 ST3328 Germania
35° Fair           به موقع دوبي 16:00 16:00 W5062 Mahan
33° Smoke          به موقع بمبئي 16:10 16:10 IR811 Iranair
28° Sunny          به موقع نجف 16:20 16:20 IR3416 Iranair
N/AN/A لغو شد مونيخ 16:45 16:45 W5103 Mahan
18° Partly Cloudy      به موقع ايروان 17:15 17:15 W51151 Mahan
N/AN/A لغو شد آتن 17:15 17:15 W5059 Mahan
38° Fair           به موقع ابوظبي 17:25 17:25 EY349 Etihad
35° Fair           به موقع دوبي 17:45 17:45 EK979 Emirates
20° Partly Cloudy      به موقع ميلان 17:50 17:50 IR750 Iranair
33° Partly Cloudy      تاخير دارد بغداد 19:20 18:15 IR3418 Iranair
28° Sunny          به موقع نجف 18:30 18:30 IA113 IraqiAirways
15° Mostly Cloudy      به موقع دوسلدورف 18:30 18:30 W5101 Mahan
21° Partly Cloudy      به موقع استانبول 18:30 18:30 KK6574 Atlas
28° Sunny          لغو شد نجف 19:05 19:05 QB2232 Qeshm
13° Mostly Cloudy      تاخير دارد کلن 21:15 19:20 IR728 Iranair
35° Fair           به موقع دوبي 19:55 19:55 EK977 Emirates
28° Sunny          به موقع نجف 20:00 20:00 IV7911 Caspian
28° Sunny          به موقع نجف 20:10 20:10 IR3420 Iranair
28° Sunny          به موقع نجف 20:30 20:30 JI4802 Meraj
28° Sunny          به موقع نجف 20:30 20:30 ZV4152 Zagros
N/AN/A به موقع جده 20:50 20:50 SV5540 SaudiArab
N/AN/A به موقع مدينه 21:25 21:25 IR1543 Iranair
33° Partly Cloudy      به موقع بغداد 21:25 21:25 IR3414 Iranair
35° Fair           لغو شد دوبي 21:30 21:30 W5066 Mahan
N/AN/A به موقع بحرين 21:45 21:45 GF334 Gulf
15° Partly Cloudy      به موقع پاريس 22:05 22:05 IR732 Iranair
21° Partly Cloudy      به موقع استانبول 22:20 22:20 TK898 TurkishAir
12° Light Rain        به موقع باکو 22:25 22:25 J2005 Azerbaijan
35° Fair           به موقع دوبي 22:30 22:30 IR654 Iranair
28° Partly Cloudy      به موقع دمشق 22:45 22:45 W51161 Mahan
35° Fair           به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
21° Fair           به موقع رم 23:35 23:35 AZ756 Alitalia