شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
14° Fair           فرود آمد استانبول 04:29 04:40 TK878 TurkishAir
19° Sunny          فرود آمد شانگهاي 04:34 04:45 W5076 Mahan
14° Fair           به موقع استانبول 05:35 05:35 EP511 Iran
14° Fair           لغو شد استانبول 05:50 05:50 JI4804 Meraj
14° Fair           زمان جديد به موقع استانبول 06:45 07:20 QB2214 Qeshm
Fair           به موقع کابل 09:00 09:00 EP561 Iran
28° Fair           به موقع دوبي 09:25 09:25 EK971 Emirates
N/AN/A به موقع جده 09:35 09:35 IR1533 Iranair
28° Fair           به موقع دوحه 09:55 09:55 QR488 Qatar
14° Clear          لغو شد باکو 10:30 10:30 J2017 Azerbaijan
22° Thunder         به موقع بيروت 12:40 12:40 IR660 Iranair
23° Mostly Cloudy      به موقع نجف 12:45 12:45 W51175 Mahan
23° Mostly Cloudy      به موقع نجف 13:00 13:00 IA113 IraqiAirways
23° Mostly Cloudy      به موقع نجف 13:15 13:15 IR3436 Iranair
28° Fair           به موقع دوبي 13:30 13:30 W5060 Mahan
14° Fair           به موقع استانبول 13:45 13:45 W5113 Mahan
11° Mostly Cloudy      به موقع ايروان 13:50 13:50 EP551 Iran
28° Fair           به موقع دوبي 13:55 13:55 IV7929 Caspian
14° Fair           به موقع استانبول 13:55 13:55 TK870 TurkishAir
N/AN/A به موقع لارناکا 14:15 14:15 W51109 Mahan
Partly Cloudy      به موقع آنکارا 14:30 14:30 HH6312 Taban
14° Fair           به موقع استانبول 14:50 14:50 IR718 Iranair
28° Fair           به موقع دوبي 14:50 14:50 QB2203 Qeshm
Fair           به موقع مسکو 15:25 15:25 QB2256 Qeshm
26° Clear          به موقع مسقط 15:30 15:30 WY433 Oman
27° Haze           به موقع کوالالامپور 15:45 15:45 IR815 Iranair
28° Fair           به موقع دوبي 16:40 16:40 EK979 Emirates
N/AN/A به موقع سن پيترزبورگ 16:45 16:45 QB2254 Qeshm
23° Mostly Cloudy      لغو شد نجف 17:30 17:30 QB2232 Qeshm
25° Fair           به موقع کويت 18:30 18:30 KU513 Kuwait
23° Mostly Cloudy      به موقع نجف 18:30 18:30 IR3420 Iranair
14° Fair           به موقع دوسلدورف 18:30 18:30 W5101 Mahan
11° Mostly Cloudy      به موقع ايروان 19:00 19:00 W51151 Mahan
23° Mostly Cloudy      به موقع نجف 19:00 19:00 ZV4152 Zagros
Partly Cloudy      لغو شد دوشنبه 19:00 19:00 7J105 Tajikair
N/AN/A به موقع مدينه 19:25 19:25 IR1535 Iranair
24° Fair           لغو شد بغداد 19:30 19:30 QB2236 Qeshm
25° Fair           به موقع کويت 19:45 19:45 W51187 Mahan
24° Fair           به موقع بغداد 20:15 20:15 IV7905 Caspian
28° Fair           به موقع دوبي 20:25 20:25 EK977 Emirates
28° Fair           لغو شد دوبي 20:25 20:25 EP521 Iran
13° Mist           به موقع فرانکفورت 20:35 20:35 IR720 Iranair
23° Mostly Cloudy      به موقع نجف 20:45 20:45 JI4802 Meraj
Fair           به موقع ارومچي 21:00 21:00 CZ6025 China
Partly Cloudy      به موقع استکهلم 21:10 21:10 IR712 Iranair
28° Fair           به موقع دوحه 21:20 21:20 QR486 Qatar
23° Mostly Cloudy      به موقع نجف 21:30 21:30 HH6358 Taban
N/AN/A به موقع مدينه 21:35 21:35 SV5330 SaudiArab
N/AN/A به موقع جده 22:00 22:00 IR1501 Iranair
Fair           به موقع مسکو 22:15 22:15 SU512 Aeroflot
28° Fair           به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
28° Fair           به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
Partly Cloudy      به موقع آنکارا 23:40 23:40 IR714 Iranair