شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی قهرمان سیر ایرانیان
فرودگاه امام خمینی » پروازهای ورودی
(پروازهای ورودی فردوگاه بین المللی امام خمینی (ره
وضعیت هوا ملاحظات وضعيت مبدا / از طريق زمان واقعی طبق برنامه شماره پرواز هواپيمايی
N/AN/A بازرسی گمرک فرود آمد مزار شريف 17:50 15:00 EP567 Iran
32° Fair           فرود آمد دوبي 17:29 17:05 W5062 Mahan
N/AN/A فرود آمد بحرين 17:02 17:15 GF332 Gulf
32° Fair           فرود آمد دوبي 17:34 17:35 EK979 Emirates
11° Partly Cloudy      به زمين نشست فرود آمد ايروان 18:24 18:00 EP551 Iran
28° Mostly Cloudy      به موقع نجف 19:00 19:00 QB2240 Qeshm
28° Mostly Cloudy      تاخير دارد نجف 21:40 19:40 IR3418 Iranair
32° Fair           به موقع دوبي 19:55 19:55 EK977 Emirates
32° Fair           به موقع دوبي 20:00 20:00 HH6332 Taban
28° Mostly Cloudy      به موقع نجف 20:00 20:00 QB2218 Qeshm
28° Mostly Cloudy      به موقع نجف 19:10 20:00 ZV4152 Zagros
15° Fog           تاخير دارد آمستردام 21:45 20:10 IR724 Iranair
28° Mostly Cloudy      تاخير دارد نجف 21:00 20:15 IR3414 Iranair
31° Fair           به موقع دوحه 21:10 21:10 QR486 Qatar
14° Cloudy          لغو شد باکو 21:30 21:30 IR701 Iranair
10° Cloudy          تاخير دارد هامبورگ 23:40 22:00 IR722 Iranair
28° Mostly Cloudy      به موقع نجف 22:15 22:15 JI4802 Meraj
24° Partly Cloudy      به موقع دمشق 22:45 22:45 W5143 Mahan
32° Fair           به موقع دوبي 22:50 22:50 IR658 Iranair
12° Mostly Cloudy      به موقع استانبول 23:15 23:15 IV7941 Caspian
32° Fair           به موقع دوبي 23:30 23:30 W5064 Mahan
32° Fair           لغو شد دوبي 23:40 23:40 EP521 Iran